Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jakub Jabłonka
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Lewandowski Kacper1
Gadecki Szymon1
Popłoński Igor1
Namieciński Adrian1
Domański Patryk1
Karasiewicz Jakub1
Łoboda Dawid1
Karolak Alan1
RARES CARA1
więcej...
nazwiskoporażki
Łoboda Dawid2
Białucha Adam2
Baranov Vitalii2
Leśniewski Brajan2
Żurawek Jakub1
Wyderski Jakub1
Shcherban Serhii1
Majewski Adam1
Kisielewski Andrzej1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Domański Patryk 1/0100%
Gadecki Szymon 1/0100%
Namieciński Adrian 1/0100%
Popłoński Igor 1/0100%
RARES CARA 1/0100%
Karasiewicz Jakub 1/0100%
Karolak Alan 1/0100%
Lewandowski Kacper 1/0100%
Łoboda Dawid 1/233.33%
Białucha Adam 0/20%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
KS Start Radom2
UKJ Lemur Warszawa1
KS Gwardia Łódź1
MKS Zryw Łowicz1
UKS Arashi Łódź1
UMKS Ostrowia Ostrowiec Św.1
CS UNIREA FOCSANI FOCSANI1
UKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów1
więcej...
klubporażki
UKJ Arcus Warszawa2
Sdushor Kaliningrad2
KS Start Radom2
ULKS Judo Kowala2
KS Gwardia Łódź1
UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa1
UKS Siódemka Sochaczew1
UKS SameJudo 1
UMKS Ostrowia Ostrowiec Św.1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
UKJ Lemur Warszawa 1/0100%
CS UNIREA FOCSANI FOCSANI 1/0100%
UKS Arashi Łódź 1/0100%
UKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów 1/0100%
MKS Zryw Łowicz 1/0100%
KS Start Radom 2/250%
KS Gwardia Łódź 1/150%
UMKS Ostrowia Ostrowiec Św. 1/150%
ULKS Judo Kowala 0/20%
Sdushor Kaliningrad 0/20%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl