Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jakub Rynduch
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Wysocki Jakub1
Zaremba-jadczak Jan1
Wigand Łukasz1
Nowak Mikołaj1
więcej...
nazwiskoporażki
Piątek Patryk2
Wilczyński Filip1
Jasiński Aleksander1
Jęśko-białek Szymon1
Matysik Marcin1
Wiśniewski Mateusz1
Witkowski Bartłomiej1
Schejbal Vojtěch1
Szota Maciej1
Kowalski Marcin1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Zaremba-Jadczak Jan 1/0100%
Wysocki Jakub 1/0100%
Nowak Mikołaj 1/0100%
Wigand Łukasz 1/0100%
Piątek Patryk 0/20%
Stemplewski Patryk 0/10%
Wiśniewski Mateusz 0/10%
Rechberger Niklas 0/10%
Jęśko-Białek Szymon 0/10%
Woś Jakub 0/10%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
UKS Ronin-Team Warszawa1
GKS Czarni Bytom1
AZS OŚ Poznań1
WKSW Włocławek1
więcej...
klubporażki
UKS MOSiR Jasło2
UKS Olimp Nowa Sól2
UKJ Lemur Warszawa1
GKS Czarni Bytom1
KS Gwardia Piła1
Austria1
KS Polonia Rybnik1
UKS Judo Mysłowice1
KS MaKo Judo Wrocław1
KJ Koka Jastrzębie-Zdrój1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
WKSW Włocławek 1/0100%
UKS Ronin-Team Warszawa 1/0100%
AZS OŚ Poznań 1/0100%
GKS Czarni Bytom 1/150%
UKS MOSiR Jasło 0/20%
UKS Olimp Nowa Sól 0/20%
Czechy 0/10%
UKS Judo Mysłowice 0/10%
KS Gwardia Piła 0/10%
KJ Koka Jastrzębie-Zdrój 0/10%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl