Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Natalia Łukaszewicz
 


Zawodnik nie jest już rangowany
ostatnio w rankingu: 2017-12-26
ranking: młodzicy
kategoria: -48 kg.
najwyższe miejsce: 1 (2017-12-26)
najwięcej punktów: 95.0 (2017-12-26)
Archiwum
Data Miejsce Punkty
2017-12-26195.0
2017-12-19195.0
2017-12-12195.0
2017-12-05195.0
2017-11-28195.0
2017-11-21195.0
2017-11-14195.0
2017-11-07195.0
2017-10-31195.0
2017-10-24195.0
2017-10-21165.0
2017-10-21195.0
2017-10-17150.0
2017-10-10235.0
2017-10-03150.0
2017-09-26150.0
2017-09-19150.0
2017-09-19150.0
2017-09-12150.0
2017-09-05235.0
2017-08-29235.0
2017-08-22335.0
2017-08-15335.0
2017-08-08335.0
2017-08-01335.0
2017-07-25335.0
2017-07-18335.0
2017-07-11335.0
2017-07-04335.0
2017-06-27335.0
2017-06-20335.0
2017-06-13335.0
2017-06-06335.0
2017-05-30435.0
2017-05-23435.0
2017-05-16435.0
2017-05-16435.0
2017-05-09435.0
2017-05-02435.0
2017-04-25435.0
2017-04-18435.0
2017-04-18435.0
2017-04-11435.0
2017-04-04435.0
2017-03-28435.0
2017-03-21425.0
2017-03-14425.0
2017-03-07425.0
2017-02-28425.0
2017-02-21425.0
2017-02-14425.0
2017-02-07425.0

Polityka prywatności Judostat.pl