Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Magdalena Korfanty
 


Zawodnik nie jest już rangowany
ostatnio w rankingu: 2015-08-04
ranking: seniorzy
kategoria: -57 kg.
najwyższe miejsce: 5 (2015-03-16)
najwięcej punktów: 54.0 (2015-03-16)
Archiwum
Data Miejsce Punkty
2015-08-04159.0
2015-07-28159.0
2015-07-21159.0
2015-07-14159.0
2015-07-13159.0
2015-07-06159.0
2015-06-29159.0
2015-06-22159.0
2015-06-15159.0
2015-06-08159.0
2015-06-02159.0
2015-06-01159.0
2015-05-25159.0
2015-05-18159.0
2015-05-11159.0
2015-05-04169.0
2015-04-27169.0
2015-04-22731.5
2015-04-20731.5
2015-04-13731.5
2015-04-06731.5
2015-03-30731.5
2015-03-23731.5
2015-03-16554.0
2015-03-09554.0
2015-03-02554.0
2015-02-23554.0
2015-02-16554.0
2015-02-09554.0
2015-02-02554.0
2015-01-26554.0
2015-01-19554.0
2015-01-12554.0
2015-01-05554.0
2014-12-29554.0
2014-12-22554.0
2014-12-15554.0
2014-12-08554.0
2014-12-01554.0
2014-11-24554.0
2014-11-19554.0
2014-11-17554.0
2014-11-10554.0
2014-11-03554.0

Polityka prywatności Judostat.pl