Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Liwia Foterek
 


Zawodnik nie jest już rangowany
ostatnio w rankingu: 2017-12-26
ranking: juniorzy młodsi
kategoria: -57 kg.
najwyższe miejsce: 9 (2017-05-16)
najwięcej punktów: 30.0 (2017-10-24)
Archiwum
Data Miejsce Punkty
2017-12-261521.0
2017-12-191521.0
2017-12-121521.0
2017-12-051521.0
2017-11-281521.0
2017-11-211521.0
2017-11-141621.0
2017-11-071721.0
2017-10-311327.0
2017-10-241030.0
2017-10-211030.0
2017-10-211030.0
2017-10-171030.0
2017-10-101030.0
2017-10-031030.0
2017-09-261030.0
2017-09-191130.0
2017-09-191130.0
2017-09-121130.0
2017-09-051130.0
2017-08-291130.0
2017-08-221130.0
2017-08-151130.0
2017-08-081130.0
2017-08-011130.0
2017-07-251130.0
2017-07-181130.0
2017-07-111130.0
2017-07-041130.0
2017-06-271130.0
2017-06-201130.0
2017-06-131130.0
2017-06-061130.0
2017-05-301130.0
2017-05-231130.0
2017-05-16830.0
2017-05-161130.0
2017-05-09930.0
2017-05-02930.0
2017-04-25930.0
2017-04-18830.0
2017-04-18930.0
2017-04-11830.0
2017-04-04830.0
2017-03-28830.0
2017-03-21918.0
2017-03-141018.0
2017-03-071018.0
2017-02-281018.0
2017-02-211018.0
2017-02-141018.0
2017-02-071018.0
2017-01-31918.0
2017-01-24918.0
2017-01-17918.0
2017-01-10918.0
2017-01-03918.0
2016-12-271318.0
2016-12-201318.0
2016-12-131318.0
2016-12-061318.0
2016-11-291318.0
2016-11-221318.0
2016-11-151218.0
2016-11-081712.0

Polityka prywatności Judostat.pl