Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jan Kujawa
 


Zawodnik nie jest już rangowany
ostatnio w rankingu: 2017-12-26
ranking: juniorzy młodsi
kategoria: -81 kg.
najwyższe miejsce: 7 (2017-05-16)
najwięcej punktów: 29.0 (2017-10-24)
Archiwum
Data Miejsce Punkty
2017-12-261123.0
2017-12-191123.0
2017-12-121123.0
2017-12-051123.0
2017-11-281123.0
2017-11-211123.0
2017-11-141123.0
2017-11-071123.0
2017-10-311123.0
2017-10-24829.0
2017-10-21829.0
2017-10-21829.0
2017-10-17829.0
2017-10-10829.0
2017-10-03829.0
2017-09-26829.0
2017-09-19829.0
2017-09-19829.0
2017-09-12829.0
2017-09-05829.0
2017-08-29829.0
2017-08-22829.0
2017-08-15829.0
2017-08-08829.0
2017-08-01829.0
2017-07-25829.0
2017-07-18829.0
2017-07-11829.0
2017-07-04829.0
2017-06-27829.0
2017-06-20829.0
2017-06-13829.0
2017-06-06829.0
2017-05-30829.0
2017-05-23829.0
2017-05-16729.0
2017-05-16829.0
2017-05-09729.0
2017-05-02729.0
2017-04-25729.0
2017-04-18724.0
2017-04-18729.0
2017-04-11724.0
2017-04-04724.0
2017-03-28724.0
2017-03-211212.0
2017-03-141212.0
2017-03-071212.0
2017-02-281212.0
2017-02-211212.0
2017-02-141212.0
2017-02-071212.0
2017-01-311012.0
2017-01-241012.0
2017-01-171012.0
2017-01-101012.0
2017-01-031012.0
2016-12-271912.0
2016-12-201912.0
2016-12-131912.0
2016-12-061912.0
2016-11-291912.0
2016-11-221912.0
2016-11-151912.0
2016-11-082012.0
2016-11-011712.0

Polityka prywatności Judostat.pl