Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Łukasz Kurek
 


Zawodnik nie jest już rangowany
ostatnio w rankingu: 2016-12-27
ranking: juniorzy młodsi
kategoria: -73 kg.
najwyższe miejsce: 9 (2016-05-10)
najwięcej punktów: 30.0 (2016-10-25)
Archiwum
Data Miejsce Punkty
2016-12-271618.0
2016-12-201618.0
2016-12-131618.0
2016-12-061618.0
2016-11-291618.0
2016-11-221618.0
2016-11-151518.0
2016-11-081424.0
2016-11-011324.0
2016-10-251030.0
2016-10-181030.0
2016-10-121130.0
2016-10-061130.0
2016-09-271130.0
2016-09-201130.0
2016-09-131130.0
2016-09-061130.0
2016-09-041130.0
2016-09-041130.0
2016-08-301130.0
2016-08-231130.0
2016-08-161130.0
2016-08-091030.0
2016-08-021030.0
2016-07-301030.0
2016-07-261030.0
2016-07-191030.0
2016-07-121030.0
2016-07-051030.0
2016-06-291030.0
2016-06-281030.0
2016-06-211030.0
2016-06-141030.0
2016-06-071030.0
2016-05-311030.0
2016-05-241030.0
2016-05-171030.0
2016-05-10930.0
2016-05-03930.0
2016-04-26930.0
2016-04-19930.0
2016-04-12930.0
2016-04-05924.0
2016-03-29924.0
2016-03-22924.0
2016-03-15924.0
2016-03-08924.0
2016-03-01924.0
2016-02-23924.0
2016-02-16924.0
2016-02-09924.0
2016-02-02924.0
2016-01-26924.0
2016-01-19924.0
2016-01-12924.0
2016-01-06924.0
2015-12-291324.0
2015-12-221324.0
2015-12-151324.0
2015-12-081324.0
2015-12-011324.0
2015-11-241324.0
2015-11-191324.0
2015-11-171324.0
2015-11-101912.0
2015-11-031912.0
2015-10-271912.0

Polityka prywatności Judostat.pl