Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Paulina Redmann
 


Zawodnik nie jest już rangowany
ostatnio w rankingu: 2016-12-27
ranking: juniorzy młodsi
kategoria: +70 kg.
najwyższe miejsce: 7 (2016-05-10)
najwięcej punktów: 35.0 (2016-11-08)
Archiwum
Data Miejsce Punkty
2016-12-271026.0
2016-12-201026.0
2016-12-131026.0
2016-12-061026.0
2016-11-291026.0
2016-11-22932.0
2016-11-15932.0
2016-11-08835.0
2016-11-01835.0
2016-10-25835.0
2016-10-18835.0
2016-10-12835.0
2016-10-06835.0
2016-09-27835.0
2016-09-20835.0
2016-09-13835.0
2016-09-06835.0
2016-09-04835.0
2016-09-04835.0
2016-08-30835.0
2016-08-23835.0
2016-08-16835.0
2016-08-091023.0
2016-08-021023.0
2016-07-301023.0
2016-07-261023.0
2016-07-191023.0
2016-07-121023.0
2016-07-051023.0
2016-06-291023.0
2016-06-281023.0
2016-06-211023.0
2016-06-141023.0
2016-06-071023.0
2016-05-311023.0
2016-05-241023.0
2016-05-171023.0
2016-05-10723.0
2016-05-03723.0
2016-04-26823.0
2016-04-19823.0
2016-04-12725.5
2016-04-05919.5
2016-03-29922.0
2016-03-22922.0
2016-03-15822.0
2016-03-08822.0
2016-03-01822.0
2016-02-23822.0
2016-02-16822.0
2016-02-09822.0
2016-02-02822.0
2016-01-26822.0
2016-01-19822.0
2016-01-12822.0
2016-01-06822.0
2015-12-291422.0
2015-12-221422.0
2015-12-151422.0
2015-12-081422.0
2015-12-011422.0
2015-11-241422.0
2015-11-191328.0
2015-11-171328.0
2015-11-101322.0
2015-11-031322.0
2015-10-271322.0
2015-10-201222.0
2015-10-131222.0
2015-10-061222.0
2015-09-291223.0
2015-09-221223.0
2015-09-151223.0
2015-09-081223.0
2015-09-011223.0
2015-08-251217.0
2015-08-181217.0
2015-08-111217.0
2015-08-041617.0
2015-07-281617.0
2015-07-211617.0
2015-07-141617.0
2015-07-131617.0
2015-07-061617.0
2015-06-291617.0
2015-06-221617.0
2015-06-151417.0
2015-06-081517.0
2015-06-021517.0
2015-06-011417.0
2015-05-251517.0
2015-05-181517.0
2015-05-111517.0
2015-05-041517.0
2015-04-271517.0
2015-04-221517.0
2015-04-201517.0
2015-04-131517.0
2015-04-061517.0
2015-03-301812.0
2015-03-231812.0
2015-03-161812.0
2015-03-091812.0
2015-03-021812.0
2015-02-231812.0
2015-02-161812.0
2015-02-091812.0
2015-02-021812.0
2015-01-261812.0
2015-01-191812.0
2015-01-121812.0
2015-01-051812.0
2014-12-291812.0
2014-12-221812.0
2014-12-151812.0
2014-12-081812.0
2014-12-011812.0
2014-11-241812.0

Polityka prywatności Judostat.pl