Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Joanna Ropińska
 


Zawodnik nie jest już rangowany
ostatnio w rankingu: 2019-09-03
ranking: juniorzy
kategoria: -57 kg.
najwyższe miejsce: 9 (2019-09-03)
najwięcej punktów: 7.0 (2018-07-31)
Archiwum
Data Miejsce Punkty
2019-09-0393.5
2019-08-2793.5
2019-08-2093.5
2019-08-1393.5
2019-08-0693.5
2019-07-3093.5
2019-07-2393.5
2019-07-1693.5
2019-07-0993.5
2019-07-0293.5
2019-06-2593.5
2019-06-1893.5
2019-06-1193.5
2019-06-0493.5
2019-05-2893.5
2019-05-2193.5
2019-05-1493.5
2019-05-0793.5
2019-04-3093.5
2019-04-2393.5
2019-04-1693.5
2019-04-0993.5
2019-04-0293.5
2019-03-2693.5
2019-03-1993.5
2019-03-1293.5
2019-03-0593.5
2019-02-2693.5
2019-02-1993.5
2019-02-1293.5
2019-02-0593.5
2019-01-2993.5
2019-01-2293.5
2019-01-1593.5
2019-01-0893.5
2019-01-0193.5
2018-12-25163.5
2018-12-18163.5
2018-12-11163.5
2018-12-04163.5
2018-11-27163.5
2018-11-20163.5
2018-11-13183.5
2018-11-06183.5
2018-10-30183.5
2018-10-23183.5
2018-10-16193.5
2018-10-09193.5
2018-10-02193.5
2018-09-25193.5
2018-09-18193.5
2018-09-11193.5
2018-07-31187.0
2018-07-24187.0
2018-07-17187.0
2018-07-10187.0
2018-07-03187.0
2018-06-26187.0
2018-06-19187.0
2018-06-12187.0
2018-06-05197.0
2018-05-29197.0
2018-05-22197.0
2018-05-15197.0
2018-05-08197.0
2018-05-01197.0
2018-04-24197.0
2018-04-17197.0
2018-04-10197.0
2018-04-03197.0
2018-03-27197.0
2018-03-20197.0
2018-03-13187.0
2018-03-06187.0
2018-02-27177.0
2018-02-20177.0
2018-02-13187.0
2018-02-06187.0
2018-01-30187.0
2018-01-23187.0
2018-01-16187.0
2018-01-09187.0
2018-01-02187.0
2017-12-26217.0
2017-12-19217.0
2017-12-12217.0
2017-12-05217.0
2017-11-28217.0
2017-11-21217.0
2017-11-14237.0
2017-11-07257.0
2017-10-31257.0
2017-10-24257.0
2017-10-21257.0
2017-10-21257.0
2017-10-17257.0
2017-10-10257.0
2017-10-03227.0
2017-09-26227.0
2017-09-19227.0

Polityka prywatności Judostat.pl