Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Szymon Ję¶ko-Białek
 


Zawodnik nie jest już rangowany
ostatnio w rankingu: 2018-06-05
ranking: juniorzy
kategoria: -55 kg.
najwyższe miejsce: 12 (2017-03-21)
najwięcej punktów: 11.0 (2017-05-30)
Archiwum
Data Miejsce Punkty
2018-06-05195.5
2018-05-29195.5
2018-05-22195.5
2018-05-15195.5
2018-05-08195.5
2018-05-01195.5
2018-04-24195.5
2018-04-17195.5
2018-04-10195.5
2018-04-03195.5
2018-03-27195.5
2018-03-20195.5
2018-03-13175.5
2018-03-06175.5
2018-02-27185.5
2018-02-20185.5
2018-02-13185.5
2018-02-06185.5
2018-01-30185.5
2018-01-23185.5
2018-01-16185.5
2018-01-09185.5
2018-01-02185.5
2017-12-26195.5
2017-12-19195.5
2017-12-12195.5
2017-12-05195.5
2017-11-28195.5
2017-11-21195.5
2017-11-14195.5
2017-11-07235.5
2017-10-31235.5
2017-10-24235.5
2017-10-21235.5
2017-10-21235.5
2017-10-17235.5
2017-10-10235.5
2017-10-03185.5
2017-09-26195.5
2017-09-19185.5
2017-09-19195.5
2017-09-12185.5
2017-09-05195.5
2017-08-29205.5
2017-08-22205.5
2017-08-15205.5
2017-08-08205.5
2017-08-01205.5
2017-07-25205.5
2017-07-18205.5
2017-07-11205.5
2017-07-04205.5
2017-06-27205.5
2017-06-20205.5
2017-06-13205.5
2017-06-06205.5
2017-05-301511.0
2017-05-231511.0
2017-05-161511.0
2017-05-161511.0
2017-05-091511.0
2017-05-021511.0
2017-04-251511.0
2017-04-181511.0
2017-04-181511.0
2017-04-111511.0
2017-04-041511.0
2017-03-281411.0
2017-03-211211.0
2017-03-141411.0
2017-03-071411.0
2017-02-281411.0
2017-02-211411.0
2017-02-141411.0
2017-02-071411.0
2017-01-311411.0
2017-01-241411.0
2017-01-171411.0
2017-01-101411.0
2017-01-031411.0
2016-12-271511.0
2016-12-201511.0
2016-12-131511.0
2016-12-061511.0
2016-11-291511.0
2016-11-221511.0
2016-11-151511.0
2016-11-081511.0
2016-11-011511.0
2016-10-251511.0
2016-10-181511.0
2016-10-121511.0
2016-10-061511.0
2016-09-271511.0
2016-09-201411.0
2016-09-131411.0
2016-09-061411.0
2016-09-041511.0
2016-09-041511.0
2016-08-301311.0
2016-08-231311.0
2016-08-161311.0
2016-08-091311.0
2016-08-021311.0
2016-07-301311.0
2016-07-261311.0
2016-07-191311.0
2016-07-121311.0
2016-07-051311.0
2016-06-291311.0
2016-06-281311.0
2016-06-211311.0
2016-06-141311.0

Polityka prywatności Judostat.pl