Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Anna Koroza
 


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RAZEM 0 0 0 0 0 0 1 0 1


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Europy 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mistrzostwa Świata 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceData zawodówKategoriazw./por.Lokata
1. Mistrzostwa Europy Seniorek i Seniorów Wroclaw 18.05.2000 -78 kg 1 / 2 7


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceData zawodówKategoriazw./por.
1. Mistrzostwa Europy Seniorek i Seniorów Wroclaw 18.05.2000 -78 kg 1 / 2
2. Mistrzostwa Świata Juniorek i Juniorów Cairo 3.11.1994 -72 kg 2 / 2

Polityka prywatności Judostat.pl