Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Wiktor Mrówczyński
 


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 0 0 0 0 0 0 0 0 4


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Europy 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mistrzostwa Świata 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceData zawodówKategoriazw./por.Lokata


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceData zawodówKategoriazw./por.
1. Mistrzostwa Europy Młodzieży Tel Aviv 11-12.11.2016 -73 kg 0 / 1
2. Mistrzostwa Świata Juniorek i Juniorów Ljubljana 23.10.2013 -66 kg 2 / 1
3. Mistrzostwa Europy Juniorek i Juniorów Sarajevo 20.09.2013 -66 kg 0 / 1
4. Mistrzostwa Europy Kadetek i Kadetów Cottonera 24.06.2011 -60 kg 0 / 1

Polityka prywatności Judostat.pl