Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Anna Koroza
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. AZS OŚ Łódź OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 07-08.04.2001 25 lat 102 dni -78 kg 3
2. AZS OŚ Łódź OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 17-18.02.2001 25 lat 55 dni -78 kg 1
3. AZS OŚ Łódź Finał Grand Prix Seniorów Bytom 25.11.2000 24 lat 335 dni -78 kg 2
4. AZS OŚ Łódź Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Rybnik 03-04.06.2000 24 lat 159 dni -78 kg 1
5. AZS OŚ Łódź Mistrzostwa Polski Open Kraków 30.10.1999 23 lat 307 dni +60 kg 2
6. AZS OŚ Łódź Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 16-18.04.1999 23 lat 110 dni -78 kg 3
7. AZS OŚ Łódź Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bytom 29-30.05.1998 22 lat 153 dni -78 kg 3
8. AZS OŚ Łódź Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 03-04.04.1998 22 lat 97 dni -70 kg 1
9. AZS OŚ Łódź Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 30-01.05.1997 21 lat 154 dni -72 kg 2
10. AZS OŚ Łódź Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków 11-13.10.1996 20 lat 288 dni -72 kg 1
11. MKS Pałac Młodzieży Łódź Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 15-17.02.1996 20 lat 50 dni -72 kg 1
12. MKS Pałac Młodzieży Łódź Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 02-03.06.1995 19 lat 156 dni -72 kg 1
13. MKS Pałac Młodzieży Łódź Mistrzostwa Polski Młodzieży Bydgoszcz 17-18.02.1995 19 lat 52 dni -72 kg 1
14. MKS Pałac Młodzieży Łódź Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 15-16.10.1994 18 lat 292 dni -72 kg 1
15. MKS Pałac Młodzieży Łódź Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bielsko-Biała 17-18.09.1994 18 lat 263 dni -72 kg 2
16. MKS Pałac Młodzieży Łódź Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 12-14.06.1994 18 lat 166 dni -72 kg 5
17. MKS Pałac Młodzieży Łódź Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 12-14.06.1994 18 lat 166 dni OPEN 5
18. MKS Pałac Młodzieży Łódź Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 13.11.1993 17 lat 321 dni -72 kg 2
19. MKS Pałac Młodzieży Łódź Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 16-17.10.1993 17 lat 293 dni -72 kg 2
20. MKS Pałac Młodzieży Łódź Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.1993 17 lat 96 dni -72 kg ---
21. MKS Pałac Młodzieży Łódź Mistrzostwa Polski Juniorek Wrocław 12-13.09.1992 16 lat 258 dni -72 kg 1
22. MKS Pałac Młodzieży Łódź Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 06-07.06.1992 16 lat 160 dni -72 kg 1

Polityka prywatności Judostat.pl