Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Kinga Jurek
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. KS AZS AWFiS Gdańsk Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 10-12.10.2002 -- lat -- dni -63 kg 7
2. KS AZS AWFiS Gdańsk OTK Seniorek i Seniorów Gdańsk 07.09.2002 -- lat -- dni -63 kg ---
3. KS AZS AWFiS Gdańsk OTK Seniorek i Seniorów Opole 13-14.04.2002 -- lat -- dni -63 kg 2
4. KS AZS AWFiS Gdańsk OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 16-17.02.2002 -- lat -- dni -63 kg 5
5. AZS AWF Gdańsk Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdynia 05-07.10.2001 -- lat -- dni -63 kg 3
6. AZS AWF Gdańsk OTK Seniorek i Seniorów Gdańsk 08.09.2001 -- lat -- dni -63 kg 3
7. AZS AWF Gdańsk OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 07-08.04.2001 -- lat -- dni -63 kg 3
8. AZS AWF Gdańsk Finał Grand Prix Seniorów Bytom 25.11.2000 -- lat -- dni -63 kg 5
9. AZS AWF Gdańsk Grand Prix Seniorów Wrocław 04-05.11.2000 -- lat -- dni -63 kg ---
10. AZS AWF Gdańsk Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Rybnik 03-04.06.2000 -- lat -- dni -63 kg 7
11. AZS AWF Gdańsk Grand Prix Seniorów Gdańsk 01-02.04.2000 -- lat -- dni -63 kg 3
12. AZS AWF Gdańsk Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 16-18.04.1999 -- lat -- dni -63 kg 3
13. AZS AWF Gdańsk Mistrzostwa Polski Młodzieży Gdańsk 06-07.03.1999 -- lat -- dni -63 kg 1
14. AZS AWF Gdańsk Grand Prix Seniorów Katowice 30-31.01.1999 -- lat -- dni -61 kg (brak informacji)
15. AZS AWF Gdańsk Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bytom 29-30.05.1998 -- lat -- dni -63 kg 5
16. AZS AWF Gdańsk Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 03-04.04.1998 -- lat -- dni -63 kg 2
17. AZS AWF Gdańsk Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 30-01.05.1997 -- lat -- dni -61 kg 3
18. AZS AWF Gdańsk Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 22-23.02.1997 -- lat -- dni -61 kg 1
19. AZS AWF Gdańsk Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków 11-13.10.1996 -- lat -- dni -61 kg 5
20. UMKS Ostrowia Ostrowiec Św. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 15-17.02.1996 -- lat -- dni -56 kg 1
21. KSZO Ostrowiec Św. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 08-10.09.1995 -- lat -- dni -56 kg 1
22. KSZO Ostrowiec Św. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 02-03.06.1995 -- lat -- dni -56 kg 2
23. KSZO Ostrowiec Św. Mistrzostwa Polski Młodzieży Bydgoszcz 17-18.02.1995 -- lat -- dni -56 kg 1
24. KSZO Ostrowiec Św. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bielsko-Biała 17-18.09.1994 -- lat -- dni -56 kg 7
25. KSZO Ostrowiec Św. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 16-17.10.1993 -- lat -- dni -52 kg ---
26. KSZO Ostrowiec Św. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Grudziądz 05-06.06.1993 -- lat -- dni -52 kg 3
27. KSZO Ostrowiec Św. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Poznań 01-04.05.1991 -- lat -- dni -48 kg 5

Polityka prywatności Judostat.pl