Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Grzegorz Chmieliński
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. KJ Koka Jastrzębie-Zdrój Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bytom 29-30.05.1998 -- lat -- dni -60 kg ---
2. KJ Koka Jastrzębie-Zdrój Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 03-04.04.1998 -- lat -- dni -60 kg 7
3. PTS Katowice Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 22-23.02.1997 -- lat -- dni -60 kg ---
4. PTS Katowice Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków 11-13.10.1996 -- lat -- dni -60 kg ---
5. PTS Katowice Mistrzostwa Polski Juniorów Bielsko-Biała 13-14.09.1996 -- lat -- dni -55 kg 2
6. KJ Koka Jastrzębie-Zdrój Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 08-10.09.1995 -- lat -- dni -55 kg 7
7. KJ Koka Jastrzębie-Zdrój Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 02-03.06.1995 -- lat -- dni -60 kg ---
8. KJ Koka Jastrzębie-Zdrój Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bielsko-Biała 17-18.09.1994 -- lat -- dni -55 kg ---
9. KJ Koka Jastrzębie-Zdrój Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Koszalin 05-06.12.1992 -- lat -- dni -47 kg 2

Polityka prywatności Judostat.pl