Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Monika Ciołek
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. KS Gwardia Koszalin Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 22-23.02.1997 -- lat -- dni -61 kg 5
2. KS Gwardia Koszalin Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (juniorki) Bytom 11-12.05.1996 -- lat -- dni -61 kg 5
3. KS Gwardia Koszalin Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 15-17.02.1996 -- lat -- dni -61 kg ---
4. KS Gwardia Koszalin Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 08-10.09.1995 -- lat -- dni -61 kg ---
5. KS Gwardia Koszalin Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bielsko-Biała 17-18.09.1994 -- lat -- dni -52 kg ---
6. KS Gwardia Koszalin Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 16-17.10.1993 -- lat -- dni -56 kg ---
7. KS Gwardia Koszalin Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Grudziądz 05-06.06.1993 -- lat -- dni -52 kg ---
8. KS Gwardia Koszalin Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Koszalin 05-06.12.1992 -- lat -- dni -48 kg ---
9. KS Gwardia Koszalin Mistrzostwa Polski Młodziczek Koszalin 07-08.12.1991 -- lat -- dni -44 kg ---

Polityka prywatności Judostat.pl