Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Tomasz Grodzicki
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. TS Wisła Kraków Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków 11-13.10.1996 -- lat -- dni -71 kg ---
2. TS Wisła Kraków Mistrzostwa Polski Juniorów Bielsko-Biała 13-14.09.1996 -- lat -- dni -71 kg ---
3. TS Wisła Kraków Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 08-10.09.1995 -- lat -- dni -71 kg ---
4. MKS CM Jordan Kraków Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Włocławek 14-15.05.1994 -- lat -- dni -71 kg ---

Polityka prywatności Judostat.pl