Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Maria Gontowicz-Szałas
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. KS AZS AWF Gorzów Wlk. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11-12.04.1992 27 lat 53 dni -56 kg 1
2. KS AZS AWF Gorzów Wlk. Mistrzostwa Polski Seniorek Kielce 27-28.09.1991 26 lat 221 dni -56 kg 1
3. KS AZS AWF Gorzów Wlk. Mistrzostwa Polski Seniorek Opole 15-16.04.1989 24 lat 56 dni -56 kg 1
4. KS AZS AWF Gorzów Wlk. Mistrzostwa Polski Seniorek Katowice 28-29.03.1987 22 lat 38 dni -56 kg 1
5. KS AZS AWF Gorzów Wlk. Mistrzostwa Polski Seniorek Bełchatów 26-27.01.1985 19 lat 342 dni -56 kg 1
6. KS AZS AWF Gorzów Wlk. Mistrzostwa Polski Juniorek Białystok 28-29.04.1984 19 lat 68 dni -61 kg 1
7. KS AZS AWF Gorzów Wlk. Mistrzostwa Polski Seniorek Wrocław 01.04.1984 19 lat 41 dni -56 kg 3
8. KS AZS AWF Gorzów Wlk. Mistrzostwa Polski Seniorek Słupsk 05.02.1983 17 lat 351 dni -56 kg 3
9. KS AZS AWF Gorzów Wlk. Mistrzostwa Polski Seniorek Włocławek 06-07.11.1982 17 lat 260 dni -56 kg 1
10. KS AZS AWF Gorzów Wlk. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek Radom 09.10.1982 17 lat 232 dni -56 kg 1
11. KS AZS AWF Gorzów Wlk. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorek Łódź 25-26.09.1982 17 lat 217 dni -56 kg 3

Polityka prywatności Judostat.pl