Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Izabela Wardaszko
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. AKS Strzegom Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 15-16.10.1994 -- lat -- dni -56 kg ---
2. AKS Strzegom Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 12-14.06.1994 -- lat -- dni -56 kg ---
3. AKS Strzegom Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 13.11.1993 -- lat -- dni -56 kg 7
4. AKS Strzegom Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 16-17.10.1993 -- lat -- dni -56 kg 7
5. AKS Strzegom Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.1993 -- lat -- dni -56 kg ---
6. AKS Strzegom Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11-12.04.1992 -- lat -- dni -56 kg ---
7. AKS Strzegom Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Poznań 01-04.05.1991 -- lat -- dni -52 kg ---

Polityka prywatności Judostat.pl