Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Laura Ku¶
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. KS AZS-AWF Wrocław Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 12-14.06.1994 -- lat -- dni -72 kg ---
2. KS AZS-AWF Wrocław Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.1993 -- lat -- dni -72 kg ---
3. KS AZS-AWF Wrocław Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11-12.04.1992 -- lat -- dni -72 kg 7
4. KS AZS-AWF Wrocław Mistrzostwa Polski Seniorek Kielce 27-28.09.1991 -- lat -- dni -72 kg ---
5. KS AZS-AWF Wrocław Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Piła 14-15.09.1991 -- lat -- dni -72 kg ---
6. KS AZS-AWF Wrocław Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Koszalin 04-05.05.1990 -- lat -- dni +66 kg 7
7. KS Gwardia Wrocław Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Płock 21-23.06.1989 -- lat -- dni +72 kg 7
8. KS Gwardia Wrocław Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Wrocław 27-28.06.1988 -- lat -- dni +72 kg ---

Polityka prywatności Judostat.pl