Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ma貪orzata Porawska
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. UKS 15 Krosno Mistrzostwa Polski Juniorek i Junior闚 Pi豉 14-15.09.1991 -- lat -- dni -56 kg 3
2. Igloopol Miejsce Piastowe Mistrzostwa Polski Juniorek M這dszych Koszalin 04-05.05.1990 -- lat -- dni -61 kg 2
3. Igloopol Miejsce Piastowe Mistrzostwa Polski Juniorek M這dszych P這ck 21-23.06.1989 -- lat -- dni -56 kg 2
4. Igloopol Miejsce Piastowe Mistrzostwa Polski Juniorek M這dszych Wroc豉w 27-28.06.1988 -- lat -- dni -48 kg ---
5. Igloopol Miejsce Piastowe Mistrzostwa Polski Juniorek M這dszych K這buck 01-02.07.1987 -- lat -- dni -44 kg ---

Polityka prywatności Judostat.pl