Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Nikodem Białk
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. UKS SIMBA Reda Ikizama Judo Cup V U16 Piaseczno 06.03.2022 14 lat 100 dni +90 kg (brak informacji)
2. UKS SIMBA Reda V Międzynarodowy Turniej Judo Sensei Płock U14 (2008-2009) Płock 25.09.2021 13 lat 302 dni +81 kg (brak informacji)
3. UKS SIMBA Reda XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 14 (2008-2009) Kutno 15.05.2021 13 lat 169 dni +66 kg 2
4. UKS SIMBA Reda IX Ogólnopolski Turniej Judo - U14 (2008-2009) Tuliszków 06.03.2021 13 lat 100 dni +73 kg 4
5. UKS SIMBA Reda Turniej Małego Mistrza-2007-2008 Warszawa 07.03.2020 12 lat 101 dni +60 kg (brak informacji)
6. UKS SIMBA Reda IV Międzynarodowy Turniej Judo Sensei Płock-U12 Płock 26.10.2019 11 lat 332 dni +80 kg (brak informacji)
7. UKS SIMBA Reda ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 Żukowo 27.04.2019 11 lat 150 dni +50 kg 1
8. UKS SIMBA Reda Turniej Małego Mistrza U-12 Warszawa 17.03.2019 11 lat 110 dni +64 kg (brak informacji)
9. UKS SIMBA Reda XXVII Turniej Judo im. A. Reitera U11 Gdańsk 18-19.11.2017 9 lat 356 dni +51 kg (brak informacji)
10. UKS SIMBA Reda XXVI Turniej Judo im. Antoniego Reitera U10 Gdańsk 26.11.2016 8 lat 364 dni +52 kg 3

Polityka prywatności Judostat.pl