Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Stanisław Bednarski
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. Judo Legia Warszawa Turniej Małego Mistrza U11 Warszawa 25.02.2018 9 lat 290 dni -46 kg 5
2. Judo Legia Warszawa I Liga WOM Funny Judo 2018 U10 Mysiadło 04.02.2018 9 lat 269 dni M-17 1
3. Judo Legia Warszawa IV Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U11 (początkujący) Warszawa 05.11.2017 9 lat 178 dni -45 kg 3

Polityka prywatności Judostat.pl