Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Klara Kurpiel
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. UKJ Bushido Piaseczno Bushido Cup U110 Józefosław 17.11.2019 9 lat 354 dni -27 kg 1
2. UKJ Bushido Piaseczno Panda Cup 2019 U10 Warszawa Ursus 11.05.2019 9 lat 163 dni -25 kg (brak informacji)
3. UKJ Bushido Piaseczno Ikizama Cup U10 Piaseczno 09.03.2019 9 lat 101 dni -25 kg 2
4. UKJ Bushido Piaseczno I Otwarta Mazowiecka Liga Funny Judo U-10 Mysiadło 17.02.2019 9 lat 81 dni K-01 1
5. UKJ Bushido Piaseczno Mini Ikizama Judo Cup 2018 U9 Piaseczno 09.12.2018 9 lat 11 dni K-01 1
6. UKJ Bushido Piaseczno III Międzynarodowy Turniej Judo Sensei Płock - U7 Płock 27.10.2018 8 lat 332 dni -23 kg (brak informacji)
7. UKJ Bushido Piaseczno Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta Gm.Kowala U9 Kowala 22.09.2018 8 lat 297 dni -24 kg 1
8. UKJ Bushido Piaseczno II Liga WOM Funny Judo 2018 U8 Warszawa 17.03.2018 8 lat 109 dni K-02 1
9. UKJ Bushido Piaseczno Ikizama Cup Piaseczno U10 Piaseczno 10.02.2018 8 lat 74 dni -22 kg 2
10. UKJ Bushido Piaseczno I Liga WOM Funny Judo 2018 U8 Mysiadło 04.02.2018 8 lat 68 dni K-01 2

Polityka prywatności Judostat.pl