Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Piotr Ignaczak
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. TS Gwardia Warszawa Otwarte Mistrzostwa Regionu Centralnego Warszawa 21.10.2017 20 lat 238 dni -85 kg (brak informacji)
2. TS Gwardia Warszawa Puchar Polski Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 09.09.2017 20 lat 196 dni -81 kg ---
3. TS Gwardia Warszawa Warszawska Olimpiada Młodzieży - Juniorzy Warszawa 03.06.2017 20 lat 98 dni -81 kg 3
4. TS Gwardia Warszawa Puchar Polski Juniorek i Juniorów Luboń k/Poznania 11.03.2017 20 lat 15 dni -81 kg ---
5. TS Gwardia Warszawa Warsaw Judo Open U20 Warszawa 24-25.09.2016 19 lat 211 dni -81 kg ---
6. TS Gwardia Warszawa Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 05.06.2016 19 lat 100 dni -81 kg ---
7. TS Gwardia Warszawa Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Kąty Wrocławskie 02.04.2016 19 lat 36 dni -81 kg ---
8. TS Gwardia Warszawa Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 23.03.2014 17 lat 21 dni -73 kg ---
9. TS Gwardia Warszawa Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (mężczyźni) Bochnia 05-06.07.2012 15 lat 124 dni -81 kg ---

Polityka prywatności Judostat.pl