Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Maja Modzelewska
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. KS Gwardia Białystok XI Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U13 (2012-2013) Błonie 10.03.2024 11 lat 103 dni -40 kg 3
2. KS Gwardia Białystok Otwarty Mazowiecki Turniej Judo U11 (2013-2014) Sochaczew 18.11.2023 10 lat 355 dni -36 kg 1
3. KS Gwardia Białystok Turniej Dzieci i Młodzików Kowala U11(2013-2014) Kowala 30.09.2023 10 lat 305 dni -36 kg 1
4. KS Gwardia Białystok Orkan Judo Cup 9 U11(2013-2014) Sochaczew 17.09.2023 10 lat 292 dni -37 kg (brak informacji)
5. KS Gwardia Białystok VIII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U10 (2013) Warszawa 06.11.2022 9 lat 343 dni -32 kg 1
6. KS Gwardia Białystok Ikizama Judo Cup V U10 Piaseczno 06.03.2022 9 lat 98 dni WSPÓLNA (brak informacji)
7. KS Gwardia Białystok VII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki (2013) Warszawa 07.11.2021 8 lat 344 dni -29 kg 2
8. KS Gwardia Białystok V Międzynarodowy Turniej Judo Sensei Płock U10 (2012-2013) Płock 25.09.2021 8 lat 300 dni -27 kg 1
9. KS Gwardia Białystok Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala U10 2012-2013 Kowala 18.09.2021 8 lat 293 dni -27 kg 1
10. KS Gwardia Białystok Ogólnopolski Turniej Judo - U10 (2012-2013) Grodzisk Mazowiecki 05.06.2021 8 lat 188 dni -27 kg 1
11. KS Gwardia Białystok XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 10 (2012-2013) Kutno 15.05.2021 8 lat 167 dni K-01 1
12. KS Gwardia Białystok VI Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki-początkujący U8 Warszawa 10.11.2019 6 lat 346 dni -22 kg 3
13. KS Gwardia Białystok Ogólnopolski Turniej Judo-U8 Kowala 21.09.2019 6 lat 295 dni -24 kg 2
14. KS Gwardia Białystok I Turniej Judo o Puchar Wójt Gminy Michałowice U10 Nowa Wieś 15.06.2019 6 lat 197 dni K-01 1
15. KS Gwardia Białystok Ikizama Cup U8 Piaseczno 09.03.2019 6 lat 100 dni -22 kg 1

Polityka prywatności Judostat.pl