Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jarosław Alekseevich
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki XI Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U13 (2012-2013) Błonie 10.03.2024 11 lat 103 dni -60 kg 1
2. UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki Ogólnopolski Turniej Judo U11 (2013-2014) Mszczonów 17.12.2023 11 lat 19 dni -55 kg (brak informacji)
3. UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki X Ogólnopolski Turniej Judo U11 (2013-2014) Błonie 18.03.2023 10 lat 110 dni -50 kg 1
4. UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki Turniej Judo Dzieci U10 (2013-2014) Skierniewice 19.11.2022 9 lat 356 dni -46 kg 1
5. UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki Turniej Judo Dzieci z okazji Dnia Niepodległości U10 (2013-2014) Warszawa 13.11.2022 9 lat 350 dni -48 kg 1
6. UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki VIII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U10 (2013) Warszawa 06.11.2022 9 lat 343 dni -45 kg 2
7. UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki Turniej Dzieci i Młodzików Kowala U10 (2013-2014) Kowala 17.09.2022 9 lat 292 dni -46 kg 1
8. UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki Ogólnopolski Turniej Judo U10 Grodzisk Mazowiecki 24.04.2022 9 lat 146 dni M-07 (brak informacji)

Polityka prywatności Judostat.pl