Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Aleksander Plombon
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. TSJ Gryf Słupsk Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bytom 16-17.03.2018 18 lat 79 dni -66 kg ---
2. TSJ Gryf Słupsk Puchar Polski Juniorek i Juniorów Warszawa 24.02.2018 18 lat 59 dni -66 kg 7
3. TSJ Gryf Słupsk XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów Gdynia 11.11.2017 17 lat 319 dni -73 kg ---
4. TSJ Gryf Słupsk Puchar Polski Juniorek i Juniorów Oleśnica 08.10.2017 17 lat 284 dni -66 kg 7
5. TSJ Gryf Słupsk Puchar Polski Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 09.09.2017 17 lat 255 dni -66 kg 5
6. TSJ Gryf Słupsk OOM Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Gorzów Wielkopolski 05-06.05.2017 17 lat 128 dni -66 kg 7
7. TSJ Gryf Słupsk Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 18-19.03.2017 17 lat 81 dni -66 kg ---
8. TSJ Gryf Słupsk Judo Baltic Cup - U17 Gdynia 20.11.2016 16 lat 328 dni -66 kg 3
9. TSJ Gryf Słupsk OPP Juniorek i Juniorów Mł. (Memoriał J. Wiśniewskiego) Bytom 05.11.2016 16 lat 313 dni -66 kg 5
10. TSJ Gryf Słupsk Otwarty Międzynarodowy Turniej Juniorek i Juniorów Młodszych Oleśnica 15.10.2016 16 lat 291 dni -66 kg 2
11. TSJ Gryf Słupsk Warsaw Judo Open U17 Warszawa 24-25.09.2016 16 lat 270 dni -66 kg ---
12. TSJ Gryf Słupsk Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piła 09-10.04.2016 16 lat 97 dni -60 kg 5
13. TSJ Gryf Słupsk Puchar Polski Juniorek młodszych i Juniorów młodszych Suchy Las 20.03.2016 16 lat 78 dni -60 kg ---
14. TSJ Gryf Słupsk XIII Międzynarodowy Turniej Judo U18 Kaczory 20.02.2016 16 lat 53 dni -66 kg (brak informacji)
15. TSJ Gryf Słupsk XIV Międzynarodowy Turniej Judo - Baltic Cup U17 Gdynia 14-15.11.2015 15 lat 321 dni -60 kg 7
16. TSJ Gryf Słupsk OPP / Memoriał Józefa Wiśniewskiego Bytom 07.11.2015 15 lat 314 dni -60 kg ---
17. TSJ Gryf Słupsk OPP / Międzynarodowe Mistrzostwa Oleśnicy Juniorów Mł. Oleśnica 10.10.2015 15 lat 285 dni -60 kg ---
18. TSJ Gryf Słupsk Warsaw Judo Open U17 Warszawa 26-27.09.2015 15 lat 271 dni -60 kg ---
19. TSJ Gryf Słupsk Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych Suchy Las 29.03.2015 15 lat 91 dni -60 kg ---
20. TSJ Gryf Słupsk Baltic Cup U17 Gdynia 22-23.11.2014 14 lat 329 dni -55 kg 7
21. TSJ Gryf Słupsk OPP Juniorów i Juniorek Młodszych Bytom 08.11.2014 14 lat 315 dni -55 kg 3
22. TSJ Gryf Słupsk OPP Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 11.10.2014 14 lat 286 dni -55 kg ---
23. TSJ Gryf Słupsk XVI Warsaw Judo Open OPP U17 Warszawa 27-28.09.2014 14 lat 272 dni -55 kg ---
24. TSJ Gryf Słupsk OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Młodziczek i Młodzików Łódź 24.05.2014 14 lat 141 dni -55 kg 3
25. TSJ Gryf Słupsk Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 26-27.04.2014 14 lat 119 dni -55 kg 7
26. TSJ Gryf Słupsk Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Luboń 29-30.03.2014 14 lat 86 dni -55 kg 3
27. TSJ Gryf Słupsk Warsaw Judo Open U14 Warszawa 28-29.09.2013 13 lat 273 dni -50 kg 7
28. TSJ Gryf Słupsk Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Bochnia 20-21.04.2013 13 lat 107 dni -46 kg ---
29. TSJ Gryf Słupsk OPP Młodziczek i Młodzików Suchy Las 23.03.2013 13 lat 84 dni -46 kg 3

Polityka prywatności Judostat.pl