Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Łukasz Kurek
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. UKJ Lemur Warszawa Warszawska Olimpiada Młodzieży - Juniorzy Warszawa 03.06.2017 18 lat 84 dni -81 kg 2
2. UKJ Lemur Warszawa Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Poznań 01-02.04.2017 18 lat 21 dni -81 kg ---
3. UKJ Lemur Warszawa Warsaw Judo Open U20 Warszawa 24-25.09.2016 17 lat 197 dni -73 kg ---
4. UKJ Lemur Warszawa Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Elbląg 14-15.05.2016 17 lat 59 dni -73 kg ---
5. UKJ Lemur Warszawa Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piła 09-10.04.2016 17 lat 24 dni -73 kg 5
6. UKJ Lemur Warszawa International Judo League U18 Jasło 5.03.2016 16 lat 360 dni -73 kg 1
7. UKJ Lemur Warszawa Puchar Polski Juniorek młodszych i Juniorów młodszych Suchy Las 20.03.2016 17 lat 5 dni -73 kg ---
8. UKJ Lemur Warszawa Warszawska Olimpiada Młodzieży (Juniorzy Młodsi) Warszawa 12.03.2016 17 lat 2 dni -73 kg 2
9. UKJ Lemur Warszawa XIV Międzynarodowy Turniej Judo - Baltic Cup U17 Gdynia 14-15.11.2015 16 lat 248 dni -73 kg 3
10. UKJ Lemur Warszawa OPP / Memoriał Józefa Wiśniewskiego Bytom 07.11.2015 16 lat 241 dni -73 kg ---
11. UKJ Lemur Warszawa OPP / VI Memoriał Jigoro Kano U17 Luboń 25.10.2015 16 lat 227 dni -73 kg 3
12. UKJ Lemur Warszawa Warsaw Judo Open U17 Warszawa 26-27.09.2015 16 lat 198 dni -73 kg ---
13. UKJ Lemur Warszawa Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Luboń 20-21.06.2015 16 lat 100 dni -73 kg ---
14. UKJ Lemur Warszawa Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 18-19.04.2015 16 lat 37 dni -73 kg ---
15. UKJ Lemur Warszawa Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych Suchy Las 29.03.2015 16 lat 18 dni -73 kg ---
16. UKJ Lemur Warszawa Baltic Cup U17 Gdynia 22-23.11.2014 15 lat 256 dni -73 kg ---
17. UKJ Lemur Warszawa XVI Warsaw Judo Open OPP U17 Warszawa 27-28.09.2014 15 lat 199 dni -73 kg ---
18. UKJ Lemur Warszawa Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 23.03.2014 15 lat 7 dni -73 kg ---
19. UKJ Lemur Warszawa Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek Bochnia 20-21.04.2013 14 lat 34 dni -66 kg 3
20. UKJ Lemur Warszawa OPP Młodziczek i Młodzików Suchy Las 23.03.2013 14 lat 11 dni -66 kg 3
21. UKJ Lemur Warszawa Warsaw Judo Open U14 Warszawa 29-30.09.2012 13 lat 201 dni -66 kg 3

Polityka prywatności Judostat.pl