Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Izabela Olejnik
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. KS AZS-AWF Poznań Puchar Polski Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 09.09.2017 17 lat 343 dni -44 kg 4
2. KS AZS-AWF Poznań Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Poznań 01-02.04.2017 17 lat 182 dni -44 kg 1
3. KS AZS-AWF Poznań Puchar Polski Juniorek i Juniorów Luboń k/Poznania 11.03.2017 17 lat 161 dni -44 kg 3
4. KS AZS-AWF Poznań Judo Baltic Cup - U20 Gdynia 19.11.2016 17 lat 49 dni -44 kg 2
5. KS AZS-AWF Poznań Otwarty Międzynarodowy Turniej Juniorek i Juniorów Oleśnica 16.10.2016 17 lat 15 dni -44 kg 2
6. KS AZS-AWF Poznań Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 05.06.2016 16 lat 247 dni -44 kg 2
7. KS AZS-AWF Poznań Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Opole 04.06.2016 16 lat 246 dni -44 kg 3
8. KS AZS-AWF Poznań Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Elbląg 14-15.05.2016 16 lat 220 dni -44 kg ---
9. KS AZS-AWF Poznań Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Luboń 20-21.06.2015 15 lat 261 dni -48 kg ---
10. KS AZS-AWF Poznań Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 18-19.04.2015 15 lat 198 dni -48 kg ---
11. KS AZS-AWF Poznań Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych Suchy Las 29.03.2015 15 lat 178 dni -48 kg ---
12. KS AZS-AWF Poznań Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 26-27.04.2014 14 lat 207 dni -48 kg ---
13. KS AZS-AWF Poznań Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 23.03.2014 14 lat 167 dni -48 kg ---
14. KS AZS-AWF Poznań OPP Młodziczek i Młodzików Suchy Las 23.03.2013 13 lat 171 dni -57 kg ---

Polityka prywatności Judostat.pl