Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mateusz Turecki
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. KS Gwardia Białystok Puchar Polski Juniorów im. Tadeusza Naskręta Sochaczew 09.09.2017 19 lat 111 dni -81 kg ---
2. KS Gwardia Białystok Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Poznań 01-02.04.2017 18 lat 315 dni -81 kg ---
3. KS Gwardia Białystok Judo Baltic Cup - U20 Gdynia 19.11.2016 18 lat 182 dni -73 kg ---
4. KS Gwardia Białystok Warsaw Judo Open U20 Warszawa 24-25.09.2016 18 lat 126 dni -73 kg ---
5. KS Gwardia Białystok VIII Międzynarodowy Puchar Polski Juniorek i Juniorów im.Tadeusza Naskręta Sochaczew 03.09.2016 18 lat 105 dni -81 kg ---
6. KS Gwardia Białystok Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 05.06.2016 18 lat 15 dni -73 kg ---
7. KS Gwardia Białystok Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Kąty Wrocławskie 02.04.2016 17 lat 316 dni -66 kg ---
8. KS Gwardia Białystok Puchar Polski Juniorek i Juniorów Bydgoszcz 05.03.2016 17 lat 283 dni -73 kg ---
9. KS Gwardia Białystok Warsaw Judo Open U20 Warszawa 26-27.09.2015 17 lat 127 dni -66 kg ---
10. KS Gwardia Białystok Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 18-19.04.2015 16 lat 331 dni -66 kg ---
11. BKS Hetman Białystok XVI Warsaw Judo Open OPP U17 Warszawa 27-28.09.2014 16 lat 128 dni -66 kg ---
12. BKS Hetman Białystok Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las 23.03.2014 15 lat 300 dni -66 kg ---

Polityka prywatności Judostat.pl