Walki
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
- kg. 8 3 5 37.5%
RAZEM 8 3 5 37.5%