Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Rybnik, 03-04.06.2000
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 45 -> (M) 32 (K) 32
Liczba startujących zawodników 272 -> (M) 180 (K) 92
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 372 -> (M) 242 (K) 130
Liczba reprezentowanych województw 14
Startujące roczniki 1963 - 1983
Średnia wieku zawodników 21 lat 309 dni
Średnia wieku medalistów 23 lat 126 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 22 lat 351 dni
Najliczniejsza kategoria -73 kg (43 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -78 kg (10 zawodników)
Liczba klubów z medalami 25 (39.06% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 36 (56.25% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników GKS Czarni Bytom (33 zawodników)
AZS AWF Gdańsk (24 zawodników)
KS AZS-AWF Wrocław (20 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk AZS AWF Gdańsk (56 walk)
GKS Czarni Bytom (46 walk)
KS AZS-AWF Wrocław (29 walk)
Kluby z największą efektywnością UMKS Żak Kielce (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
KS Yawara Warszawa (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
AZS OŚ Łódź (3 => 3 wygr. / 1 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową AZS OŚ Łódź (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
UMKS Żak Kielce (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
MKS CM Jordan Kraków (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-60 kg 19 8 26
-66 kg 35 18 46
-73 kg 43 16 55
-81 kg 32 19 43
-90 kg 19 11 27
-100 kg 14 9 19
+100 kg 18 10 26
-48 kg 13 9 19
-52 kg 15 11 21
-57 kg 16 12 23
-63 kg 15 10 21
-70 kg 12 10 18
-78 kg 10 7 13
+78 kg 11 8 15

Polityka prywatności Judostat.pl