Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Warsaw Judo Open U13
Warszawa, 26-27.09.2009
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 40 -> (M) 40 (K) 0
Liczba startujących zawodników 194 -> (M) 194
Liczba zawodników zagranicznych 79 (40.72% startujących zawodników)
Liczba walk 269 -> (M) 269
Liczba reprezentowanych województw 11
Startujące roczniki 1994 - 2000
Średnia wieku zawodników 11 lat 292 dni
Średnia wieku medalistów 12 lat 96 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 12 lat 67 dni
Najliczniejsza kategoria -36 kg (36 zawodników)
Najmniej liczna kategoria +60 kg (4 zawodników)
Liczba klubów z medalami 19 (47.5% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 29 (72.5% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych 21 (53.85% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 42 (55.26% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników Litwa (32 zawodników)
Łotwa (22 zawodników)
UKJ 225 Warszawa (13 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk Litwa (53 walk)
Łotwa (40 walk)
Ukraina (27 walk)
Kluby z największą efektywnością STS Gryf-3 Słupsk (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
OZJ Bytom (3.2 => 16 wygr. / 5 zaw.)
UKS Galeon Gdynia (3 => 3 wygr. / 1 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową STS Gryf-3 Słupsk (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
MKS Juvenia Wrocław (6.25 => 12.5 pkt / 2 zaw.)
OZJ Bytom (5.4 => 27.0 pkt / 5 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-30 kg 16 10 23
-33 kg 21 10 29
-36 kg 36 19 48
-39 kg 30 18 40
-42 kg 22 15 31
-46 kg 27 20 37
-50 kg 14 11 21
-55 kg 9 9 13
-60 kg 15 9 21
+60 kg 4 4 6

Polityka prywatności Judostat.pl