Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Bytom, 29-30.05.1998
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 48 -> (M) 35 (K) 35
Liczba startujących zawodników 295 -> (M) 208 (K) 87
Liczba zawodników zagranicznych 1 (0.34% startujących zawodników)
Liczba walk 413 -> (M) 282 (K) 131
Liczba reprezentowanych województw 15
Startujące roczniki 1963 - 1980
Średnia wieku zawodników 22 lat 112 dni
Średnia wieku medalistów 23 lat 282 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 23 lat 78 dni
Najliczniejsza kategoria -66 kg (45 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -78 kg (7 zawodników)
Liczba klubów z medalami 27 (38.57% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 36 (51.43% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników AZS AWF Gdańsk (32 zawodników)
TS Wisła Kraków (24 zawodników)
GKS Czarni Bytom (23 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk TS Wisła Kraków (45 walk)
GKS Czarni Bytom (43 walk)
AZS AWF Gdańsk (39 walk)
Kluby z największą efektywnością KS Polonia Rybnik (5 => 5 wygr. / 1 zaw.)
AZS UW Warszawa (4 => 8 wygr. / 2 zaw.)
AKS Strzegom (3.5 => 7 wygr. / 2 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową KS Polonia Rybnik (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
KS Budowlani Sosnowiec (5.5 => 5.5 pkt / 1 zaw.)
MKS Zryw Łowicz (5.5 => 5.5 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-60 kg 28 11 38
-66 kg 45 23 59
-73 kg 38 15 50
-81 kg 33 17 44
-90 kg 25 16 34
-100 kg 19 11 27
+100 kg 20 11 30
-48 kg 12 10 18
-52 kg 15 12 22
-57 kg 12 10 18
-63 kg 19 15 27
-70 kg 15 12 22
-78 kg 7 7 12
+78 kg 7 4 12

Polityka prywatności Judostat.pl