Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
OTK Seniorek i Seniorów
Wrocław, 07-08.04.2001
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 50 -> (M) 35 (K) 36
Liczba startujących zawodników 269 -> (M) 173 (K) 96
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 377 -> (M) 234 (K) 143
Liczba reprezentowanych województw 14
Startujące roczniki 1963 - 1984
Średnia wieku zawodników 21 lat 30 dni
Średnia wieku medalistów 22 lat 85 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 21 lat 314 dni
Najliczniejsza kategoria -73 kg (44 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -78 kg (7 zawodników)
Liczba klubów z medalami 25 (35.21% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 40 (56.34% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników GKS Czarni Bytom (26 zawodników)
AZS AWF Gdańsk (21 zawodników)
KS AZS-AWF Wrocław (20 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk AZS AWF Gdańsk (41 walk)
GKS Czarni Bytom (40 walk)
KS AZS-AWF Wrocław (33 walk)
Kluby z największą efektywnością WTJ Satori Wodzisław Śl. (5 => 5 wygr. / 1 zaw.)
Pałac Młodzieży Tarnów (3 => 3 wygr. / 1 zaw.)
MKS Olimpijczyk Włocławek (3 => 3 wygr. / 1 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową WTJ Satori Wodzisław Śl. (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
MKS Olimpijczyk Włocławek (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
Pałac Młodzieży Tarnów (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-60 kg 20 11 29
-66 kg 32 16 43
-73 kg 44 19 57
-81 kg 33 16 44
-90 kg 22 15 30
-100 kg 11 9 16
+100 kg 11 7 15
-48 kg 14 10 20
-52 kg 12 9 19
-57 kg 24 18 33
-63 kg 15 12 21
-70 kg 16 10 23
-78 kg 7 6 12
+78 kg 8 7 15

Polityka prywatności Judostat.pl