Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Włocławek, 29-30.05.1993
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 52 -> (M) 52 (K) 1
Liczba startujących zawodników 177 -> (M) 177
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 245 -> (M) 245
Liczba reprezentowanych województw 16
Startujące roczniki 1975 - 1978
Najliczniejsza kategoria -68 kg (26 zawodników)
Najmniej liczna kategoria +90 kg (11 zawodników)
Liczba klubów z medalami 19 (35.85% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 32 (60.38% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników GKS Czarni Bytom (11 zawodników)
PKS Olimpia Poznań (9 zawodników)
WKS Śląsk Wrocław (8 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk GKS Czarni Bytom (18 walk)
WTJ Włocławek (17 walk)
PTS Katowice (14 walk)
Kluby z największą efektywnością UKS 15 Krosno (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
KS Start Częstochowa (3.67 => 11 wygr. / 3 zaw.)
BKS Hetman Białystok (3.5 => 7 wygr. / 2 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową UKS 15 Krosno (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
WTJ Włocławek (5.67 => 34.0 pkt / 6 zaw.)
KU AZS WAT Warszawa (5.5 => 5.5 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-53 kg 25 19 34
-57 kg 25 16 36
-62 kg 25 20 35
-68 kg 26 22 35
-75 kg 25 19 34
-83 kg 23 21 31
-90 kg 17 15 25
+90 kg 11 11 15

Polityka prywatności Judostat.pl