Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek
Białystok, 25-26.01.1986
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 41 -> (M) 0 (K) 41
Liczba startujących zawodników 175 -> (K) 175
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 235 -> (K) 235
Liczba reprezentowanych województw 15
Startujące roczniki 1962 - 1967
Najliczniejsza kategoria OPEN (26 zawodników)
Najmniej liczna kategoria +72 kg (17 zawodników)
Liczba klubów z medalami 20 (48.78% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 27 (65.85% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników AZS OŚ Poznań (13 zawodników)
GKS Gryf Słupsk (12 zawodników)
RKS Radomiak Radom (10 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk GKS Gryf Słupsk (29 walk)
AZS AWF Gdańsk (14 walk)
KS AZS-AWF Warszawa (13 walk)
Kluby z największą efektywnością KS Budowlani Sosnowiec (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
GKS Jastrzębie Jastrzębie-Zdrój (3 => 12 wygr. / 4 zaw.)
MKS Siedlce (3 => 3 wygr. / 1 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową KS Budowlani Sosnowiec (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
GKS Jastrzębie Jastrzębie-Zdrój (5.88 => 23.5 pkt / 4 zaw.)
MKS Siedlce (5.5 => 5.5 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-48 kg 23 17 32
-52 kg 21 14 31
-56 kg 24 17 35
-61 kg 24 19 31
-66 kg 20 16 29
-72 kg 20 16 27
+72 kg 17 15 25
OPEN 26 16 25

Polityka prywatności Judostat.pl