Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek
Wrocław, 01.04.1984
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 40 -> (M) 0 (K) 40
Liczba startujących zawodników 152 -> (K) 152
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 214 -> (K) 214
Liczba reprezentowanych województw 15
Startujące roczniki 1962 - 1967
Najliczniejsza kategoria -66 kg (27 zawodników)
Najmniej liczna kategoria +72 kg (7 zawodników)
Liczba klubów z medalami 16 (40% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 25 (62.5% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników MKS Pałac Młodzieży Kraków (10 zawodników)
GKS Gryf Słupsk (10 zawodników)
GKS Jastrzębie Jastrzębie-Zdrój (9 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk GKS Gryf Słupsk (28 walk)
KS AZS-AWF Warszawa (22 walk)
AZS AWF Gdańsk (18 walk)
Kluby z największą efektywnością TS Gwardia Warszawa (3.5 => 7 wygr. / 2 zaw.)
BKS Gwardia Białystok (3.33 => 10 wygr. / 3 zaw.)
KS Pelikan Łowicz (3 => 3 wygr. / 1 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową KS Pelikan Łowicz (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
BKS Gwardia Białystok (4.83 => 14.5 pkt / 3 zaw.)
TS Gwardia Warszawa (4.5 => 9.0 pkt / 2 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-48 kg 22 15 31
-52 kg 23 15 32
-56 kg 26 20 37
-61 kg 26 16 36
-66 kg 27 18 36
-72 kg 21 18 31
+72 kg 7 6 11

Polityka prywatności Judostat.pl