Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Warsaw Judo Open U17
Warszawa, 26-27.09.2015
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 90 -> (M) 79 (K) 53
Liczba startujących zawodników 450 -> (M) 327 (K) 123
Liczba zawodników zagranicznych 249 (55.33% startujących zawodników)
Liczba walk 595 -> (M) 423 (K) 172
Liczba reprezentowanych województw 16
Startujące roczniki 1999 - 2002
Najliczniejsza kategoria -66 kg (71 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -40 kg (4 zawodników)
Liczba klubów z medalami 30 (22.73% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 52 (39.39% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych 40 (59.7% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 72 (54.55% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników Białoruś (50 zawodników)
Łotwa (41 zawodników)
Litwa (21 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk Białoruś (70 walk)
Łotwa (43 walk)
Rosja (42 walk)
Kluby z największą efektywnością KJ Samuraj Koszalin (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
MUKS Kokoro Łódź (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
KS Budowlani Sosnowiec (3.5 => 7 wygr. / 2 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową KJ Samuraj Koszalin (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
UKS Judo Pawłowice (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
UKS Judo Wolbrom (4.17 => 12.5 pkt / 3 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-46 kg 12 8 19
-50 kg 26 18 36
-55 kg 38 26 50
-60 kg 66 39 81
-66 kg 71 33 86
-73 kg 59 35 72
-81 kg 28 22 39
-90 kg 16 13 23
+90 kg 11 9 17
-40 kg 4 3 6
-44 kg 9 7 12
-48 kg 18 12 26
-52 kg 25 17 34
-57 kg 23 19 32
-63 kg 24 19 32
-70 kg 11 10 17
+70 kg 9 9 13

Polityka prywatności Judostat.pl