Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Warsaw Judo Open U15
Warszawa, 26-27.09.2015
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 82 -> (M) 68 (K) 53
Liczba startujących zawodników 339 -> (M) 211 (K) 128
Liczba zawodników zagranicznych 163 (48.08% startujących zawodników)
Liczba walk 465 -> (M) 291 (K) 174
Liczba reprezentowanych województw 16
Startujące roczniki 2001 - 2002
Najliczniejsza kategoria -55 kg (34 zawodników)
Najmniej liczna kategoria +81 kg (3 zawodników)
Liczba klubów z medalami 38 (31.4% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 58 (47.93% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych 40 (53.33% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 69 (47.92% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników Łotwa (35 zawodników)
Litwa (16 zawodników)
Białoruś (15 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk Łotwa (50 walk)
Rosja (35 walk)
Białoruś (31 walk)
Kluby z największą efektywnością UKS Judo Ahinsa Tarnowskie Góry (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
UKS ASW-Judo Jasło (3 => 3 wygr. / 1 zaw.)
UKS Ippon Kożuchów (3 => 3 wygr. / 1 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową UKS 15 Krosno (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
UKS ASW-Judo Jasło (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
GKS Czarni Bytom (5.5 => 5.5 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-38 kg 24 18 32
-42 kg 23 17 33
-46 kg 26 17 36
-50 kg 27 21 37
-55 kg 34 26 46
-60 kg 22 20 31
-66 kg 24 19 33
-73 kg 19 17 27
-81 kg 9 8 13
+81 kg 3 3 3
-36 kg 6 6 7
-40 kg 11 8 16
-44 kg 20 17 27
-48 kg 20 17 27
-52 kg 23 15 31
-57 kg 17 14 24
-63 kg 14 12 20
-70 kg 10 10 13
+70 kg 7 7 9

Polityka prywatności Judostat.pl