Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Warsaw Judo Open U17
Warszawa, 24-25.09.2016
 

Warsaw Judo Open
Warsaw Judo Open U15 Warsaw Judo Open U20
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 105 -> (M) 87 (K) 67
Liczba startujących zawodników 521 -> (M) 336 (K) 185
Liczba zawodników zagranicznych 271 (52.02% startujących zawodników)
Liczba walk 687 -> (M) 434 (K) 253
Liczba reprezentowanych województw 15
Startujące roczniki 2000 - 2003
Najliczniejsza kategoria -66 kg (77 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -40 kg (10 zawodników)
Liczba klubów z medalami 35 (22.73% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 56 (36.36% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych 45 (66.18% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 78 (57.35% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników Czechy (35 zawodników)
Białoruś (32 zawodników)
Łotwa (31 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk Niemcy (54 walk)
Holandia (46 walk)
Czechy (45 walk)
Kluby z największą efektywnością UKS Leśnik Kaczory (6 => 6 wygr. / 1 zaw.)
UKS Tomita Elbląg (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
KS Judo Czechowice-Dziedzice (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową UKS Leśnik Kaczory (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
KS Judo Czechowice-Dziedzice (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
UKS Okay Opole (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-46 kg 14 13 20
-50 kg 24 18 34
-55 kg 33 22 45
-60 kg 60 33 75
-66 kg 77 39 92
-73 kg 66 36 82
-81 kg 35 22 47
-90 kg 14 11 20
+90 kg 13 12 19
-40 kg 10 9 15
-44 kg 12 9 17
-48 kg 28 20 39
-52 kg 28 26 39
-57 kg 39 27 50
-63 kg 32 23 43
-70 kg 23 16 31
+70 kg 13 11 19

Polityka prywatności Judostat.pl