Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U13
Warszawa, 05.11.2016
 

III Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki
III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U9 III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U11
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 37 -> (M) 34 (K) 19
Liczba startujących zawodników 199 -> (M) 147 (K) 52
Liczba zawodników zagranicznych 44 (22.11% startujących zawodników)
Liczba walk 293 -> (M) 211 (K) 82
Liczba reprezentowanych województw 5
Startujące roczniki 2004 - 2007
Średnia wieku zawodników 11 lat 241 dni
Średnia wieku medalistów 11 lat 287 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 11 lat 272 dni
Najliczniejsza kategoria -33 kg (26 zawodników)
Najmniej liczna kategoria +59 kg (2 zawodników)
Liczba klubów z medalami 25 (47.17% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 34 (64.15% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych 17 (23.61% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 28 (21.88% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników UKJ Lemur Warszawa (47 zawodników)
JC Kyodai Riga (18 zawodników)
GKS Czarni Bytom (17 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKJ Lemur Warszawa (60 walk)
GKS Czarni Bytom (41 walk)
JC Kyodai Riga (26 walk)
Kluby z największą efektywnością Judo MIZUKA Sp. z o.o. Opole (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
Sochaczewskie Centrum Sportów Walki Sochaczew (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa (3.5 => 7 wygr. / 2 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową Sochaczewskie Centrum Sportów Walki Sochaczew (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa (6.5 => 13.0 pkt / 2 zaw.)
MKS Pałac Młodzieży Łódź (5.5 => 5.5 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-27 kg 3 2 3
-30 kg 9 8 13
-33 kg 26 12 37
-36 kg 15 7 21
-39 kg 25 16 35
-42 kg 17 12 24
-46 kg 20 10 29
-50 kg 9 8 13
-55 kg 9 7 12
-60 kg 8 7 15
+60 kg 6 6 9
-26 kg 4 3 6
-30 kg 4 3 6
-34 kg 13 6 19
-37 kg 8 4 15
-40 kg 7 6 9
-44 kg 4 4 6
-52 kg 5 5 10
-59 kg 5 4 10
+59 kg 2 2 1

Polityka prywatności Judostat.pl