Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
IJL - VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła U13
Jasło, 04-05.03.2017
 

IJL - VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła
IJL - VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła U9 IJL - VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła U11 IJL - VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła U15 IJL - VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła U17
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 25 -> (M) 23 (K) 19
Liczba startujących zawodników 155 -> (M) 105 (K) 50
Liczba zawodników zagranicznych 8 (5.16% startujących zawodników)
Liczba walk ->
Liczba reprezentowanych województw 0
Startujące roczniki -
Średnia wieku zawodników 11 lat 172 dni
Średnia wieku medalistów - lat - dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 - lat - dni
Najliczniejsza kategoria -36 kg (22 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -52 kg (1 zawodników)
Liczba klubów z medalami 0 (0% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 0 (0% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (-% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (-% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników UKJ Lemur Warszawa (25 zawodników)
UKS Judo Wolbrom (11 zawodników)
UKS ASW-Judo Jasło (11 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk
Kluby z największą efektywnością
Kluby z największą efektywnością punktową
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-30 kg 12 6 0 ---
-33 kg 14 9 0 ---
-36 kg 22 12 0 ---
-39 kg 7 7 0 ---
-42 kg 17 12 0 ---
-46 kg 13 9 0 ---
-50 kg 9 4 0 ---
-55 kg 4 3 0 ---
-60 kg 5 3 0 ---
+60 kg 2 2 0 ---
-31 kg 11 7 0 ---
-34 kg 6 6 0 ---
-37 kg 8 6 0 ---
-40 kg 9 9 0 ---
-44 kg 6 6 0 ---
-48 kg 4 4 0 ---
-52 kg 1 1 0 ---
-56 kg 3 2 0 ---
+56 kg 2 2 0 ---

Polityka prywatności Judostat.pl