Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Eliminacje do OOM juniorów i juniorek młodszych
Warszawa, 13.04.2017
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 45 -> (M) 42 (K) 28
Liczba startujących zawodników 166 -> (M) 118 (K) 48
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 252 -> (M) 179 (K) 73
Liczba reprezentowanych województw 5
Startujące roczniki 2000 - 2002
Średnia wieku zawodników 15 lat 272 dni
Średnia wieku medalistów 15 lat 298 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 15 lat 285 dni
Najliczniejsza kategoria -66 kg (26 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -40 kg (2 zawodników)
Liczba klubów z medalami 32 (45.71% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 38 (54.29% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników UKJ Ryś Warszawa (13 zawodników)
UKJ Yuko Józefów (10 zawodników)
UKS Narew Łapy (9 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKJ Ryś Warszawa (31 walk)
UKJ Lemur Warszawa (21 walk)
UKJ ASzWoj Warszawa (18 walk)
Kluby z największą efektywnością UKS Spartakus Lublin (3.5 => 7 wygr. / 2 zaw.)
UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa (2.67 => 8 wygr. / 3 zaw.)
UKJ Lemur Warszawa (2.63 => 21 wygr. / 8 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową UKS Spartakus Lublin (6.5 => 13.0 pkt / 2 zaw.)
AKS Strzegom (6.25 => 12.5 pkt / 2 zaw.)
UKJ 225 Warszawa (5.5 => 5.5 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-46 kg 5 4 10
-50 kg 7 6 12
-55 kg 17 14 24
-60 kg 15 13 22
-66 kg 26 16 36
-73 kg 19 13 27
-81 kg 14 11 21
-90 kg 7 7 12
+90 kg 8 8 15
-40 kg 2 2 3
-44 kg 4 4 6
-48 kg 6 6 9
-52 kg 12 8 18
-57 kg 10 10 15
-63 kg 6 6 9
-70 kg 3 2 3
+70 kg 5 5 10

Polityka prywatności Judostat.pl