Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XV Ogólnopolski Turniej Judo U12
Kaczory, 27.01.2018
 

XV Ogólnopolski Turniej Judo
XV Ogólnopolski Turniej Judo U8 XV Ogólnopolski Turniej Judo U10 XV Ogólnopolski Turniej Judo U14 XV Ogólnopolski Turniej Judo U16
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 18 -> (M) 17 (K) 9
Liczba startujących zawodników 58 -> (M) 43 (K) 15
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 85 -> (M) 64 (K) 21
Liczba reprezentowanych województw 5
Startujące roczniki 2007 - 2008
Średnia wieku zawodników 10 lat 152 dni
Średnia wieku medalistów 10 lat 140 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 10 lat 152 dni
Najliczniejsza kategoria M-10 (5 zawodników)
Najmniej liczna kategoria M-11 (2 zawodników)
Liczba klubów z medalami 17 (65.38% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 18 (69.23% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników GKS Olimpia Grudziądz (10 zawodników)
UKS 10 Bydgoszcz (6 zawodników)
Judo Team Smoki Białośliwie (6 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk KSJ Gwardia Koszalin (13 walk)
UKS 10 Bydgoszcz (13 walk)
GKS Olimpia Grudziądz (10 walk)
Kluby z największą efektywnością WTJ Włocławek (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
UKS 5 Żnin (3 => 3 wygr. / 1 zaw.)
UKS 3 Piła (2.33 => 7 wygr. / 3 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową WTJ Włocławek (6 => 6.0 pkt / 1 zaw.)
UKS 5 Żnin (5 => 5.0 pkt / 1 zaw.)
UKS 10 Bydgoszcz (3.67 => 22.0 pkt / 6 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
M-01 3 2 3
M-02 3 3 3
M-03 4 4 6
M-04 4 3 6
M-05 4 4 6
M-06 4 4 6
M-07 4 3 6
M-08 4 3 6
M-09 4 4 6
M-10 5 4 10
M-11 2 2 3
M-12 2 2 3
K-01 4 3 6
K-02 4 4 6
K-03 4 3 6
K-04 3 2 3

Polityka prywatności Judostat.pl