Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Turniej Małego Mistrza U11
Warszawa, 25.02.2018
 

Turniej Małego Mistrza
Turniej Małego Mistrza U9 Turniej Małego Mistrza U13
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 53 -> (M) 51 (K) 23
Liczba startujących zawodników 282 -> (M) 206 (K) 76
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 408 -> (M) 294 (K) 114
Liczba reprezentowanych województw 9
Startujące roczniki 2008 - 2009
Średnia wieku zawodników 9 lat 194 dni
Średnia wieku medalistów 9 lat 266 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 9 lat 225 dni
Najliczniejsza kategoria -36 kg (22 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -43 kg (2 zawodników)
Liczba klubów z medalami 30 (40.54% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 38 (51.35% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników UKJ Lemur Warszawa (39 zawodników)
Judo Legia Warszawa (26 zawodników)
Kuma Judo Warszawa (22 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk Judo Legia Warszawa (60 walk)
UKJ Lemur Warszawa (47 walk)
UKS Chojrak Warszawa (32 walk)
Kluby z największą efektywnością SPARS Ventspils Ventspils (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
UMKS Dziatwa Warszawa (3.5 => 7 wygr. / 2 zaw.)
UKJ ASzWoj Warszawa (3 => 3 wygr. / 1 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową Koenig judo club Kaliningrad (5.75 => 46.0 pkt / 8 zaw.)
GKS Olimpia Grudziądz (5.5 => 5.5 pkt / 1 zaw.)
UKJ Ryś Warszawa (5.5 => 5.5 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-24 kg 18 10 25
-26 kg 16 14 23
-27 kg 20 10 27
-28 kg 16 15 23
-29 kg 17 15 24
-30 kg 19 12 26
-32 kg 20 16 29
-33 kg 10 9 14
-36 kg 22 17 32
-39 kg 15 13 21
-42 kg 10 9 15
-46 kg 16 12 23
+46 kg 7 6 12
-22 kg 2 2 3
-24 kg 5 4 10
-27 kg 16 12 23
-30 kg 13 8 19
-33 kg 16 12 23
-36 kg 12 9 18
-40 kg 7 6 12
-43 kg 2 2 3
+43 kg 3 3 3

Polityka prywatności Judostat.pl