Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
I Otwarta Mazowiecka Liga Funny Judo U-12
Mysiadło, 17.02.2019
 

I Otwarta Mazowiecka Liga Funny Judo U-13
I Otwarta Mazowiecka Liga Funny Judo U-9 I Otwarta Mazowiecka Liga Funny Judo U-10 I Otwarta Mazowiecka Liga Funny Judo U-11
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 20 -> (M) 20 (K) 10
Liczba startujących zawodników 131 -> (M) 63 (K) 18
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 128 -> (M) 105 (K) 23
Liczba reprezentowanych województw 1
Startujące roczniki 2008 - 2008
Średnia wieku zawodników 11 lat 0 dni
Średnia wieku medalistów 11 lat 0 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 11 lat 7 dni
Najliczniejsza kategoria M-05 (8 zawodników)
Najmniej liczna kategoria K-01 (2 zawodników)
Liczba klubów z medalami 17 (56.67% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 18 (60% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników Judo Legia Warszawa (19 zawodników)
UKS SameJudo (14 zawodników)
UKJ Ryś Warszawa (12 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKS Chojrak Warszawa (21 walk)
Judo Legia Warszawa (16 walk)
UKJ Ryś Warszawa (15 walk)
Kluby z największą efektywnością UKS Judo Fight Club Warszawa (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
KS Yawara Warszawa (3.5 => 7 wygr. / 2 zaw.)
UKS Chojrak Warszawa (2.1 => 21 wygr. / 10 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową UKS Judo Fight Club Warszawa (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
KS Yawara Warszawa (5.5 => 11.0 pkt / 2 zaw.)
UKJ Bushido Piaseczno (5.5 => 11.0 pkt / 2 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
M-01 3 3 3
M-02 5 5 10
M-03 6 6 9
M-04 7 7 12
M-05 8 5 15
M-06 6 5 9
M-07 5 5 10
M-08 6 4 9
M-09 7 6 12
M-10 3 3 3
M-11 5 4 10
M-12 2 2 3
K-01 2 2 2
K-02 3 3 3
K-03 6 4 9
K-04 3 3 3
K-05 4 4 6

Polityka prywatności Judostat.pl