Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
WOM Juniorzy
Warszawa, 19.05.2019
 

WOM Juniorzy
WOM Młodzicy
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 21 -> (M) 16 (K) 9
Liczba startujących zawodników 40 -> (M) 30 (K) 10
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 51 -> (M) 42 (K) 9
Liczba reprezentowanych województw 1
Startujące roczniki 1999 - 2001
Średnia wieku zawodników 18 lat 282 dni
Średnia wieku medalistów 18 lat 250 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 18 lat 243 dni
Najliczniejsza kategoria -81 kg (6 zawodników)
Najmniej liczna kategoria +78 kg (1 zawodników)
Liczba klubów z medalami 16 (64% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 18 (72% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników UKJ ASzWoj Warszawa (4 zawodników)
UKJ Arcus Warszawa (4 zawodników)
TS Gwardia Warszawa (4 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk AZS UW Warszawa (7 walk)
UKJ ASzWoj Warszawa (7 walk)
TS Gwardia Warszawa (7 walk)
Kluby z największą efektywnością Judo Legia Warszawa (2.5 => 5 wygr. / 2 zaw.)
AZS UW Warszawa (2.33 => 7 wygr. / 3 zaw.)
UKJ Ryś Warszawa (2 => 4 wygr. / 2 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową TS Gwardia Warszawa (5.5 => 22.0 pkt / 4 zaw.)
UKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów (5.5 => 5.5 pkt / 1 zaw.)
AZS UW Warszawa (5.5 => 16.5 pkt / 3 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-55 kg 2 2 3
-60 kg 3 3 3
-66 kg 5 5 10
-73 kg 6 6 9
-81 kg 6 4 9
-90 kg 3 3 3
-100 kg 3 3 3
+100 kg 2 1 2
-44 kg 0 0 0 ---
-48 kg 0 0 0 ---
-52 kg 0 0 0 ---
-57 kg 3 3 3
-63 kg 4 4 6
-70 kg 1 1 0 ---
-78 kg 1 1 0 ---
+78 kg 1 1 0 ---

Polityka prywatności Judostat.pl