Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Otwarte Mistrzostwa Mazowsza - WOM Junior
Józefów, 29.11.2020
 

Otwarte Mistrzostwa Mazowsza - WOM
Otwarte Mistrzostwa Mazowsza - WOM Junior młodszy
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 14 -> (M) 11 (K) 5
Liczba startujących zawodników 30 -> (M) 24 (K) 6
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 35 -> (M) 29 (K) 6
Liczba reprezentowanych województw 1
Startujące roczniki 2000 - 2002
Średnia wieku zawodników 19 lat 47 dni
Średnia wieku medalistów 19 lat 9 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 19 lat 23 dni
Najliczniejsza kategoria -66 kg (6 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -90 kg (1 zawodników)
Liczba klubów z medalami 12 (75% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 13 (81.25% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników AZS UW Warszawa (3 zawodników)
TS Gwardia Warszawa Warszawa (3 zawodników)
UKJ Yuko Józefów (3 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKJ Yuko Józefów (8 walk)
AZS UW Warszawa (6 walk)
UKJ Arcus Warszawa (3 walk)
Kluby z największą efektywnością UKJ Yuko Józefów (4 => 8 wygr. / 2 zaw.)
UKJ Lemur Warszawa (3 => 3 wygr. / 1 zaw.)
UKS SameJudo (2 => 2 wygr. / 1 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową UKJ Yuko Józefów (9 => 18.0 pkt / 2 zaw.)
UKJ Lemur Warszawa (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
TS Gwardia Warszawa Warszawa (4.25 => 8.5 pkt / 2 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-55 kg 2 1 2
-60 kg 1 1 0 ---
-66 kg 6 6 9
-73 kg 6 5 9
-81 kg 4 3 6
-90 kg 1 1 0 ---
-100 kg 3 2 3
+100 kg 1 1 0 ---
-44 kg 0 0 0 ---
-48 kg 0 0 0 ---
-57 kg 2 2 3
-70 kg 1 1 0 ---
-78 kg 2 2 3
+78 kg 1 1 0 ---

Polityka prywatności Judostat.pl